Esileht

Esileht

TEATED

***
9. klassi lõpuaktus toimub 18. juunil algusega 14.00 kooli aulas.

*** 

Lääne Elus ilmus artikkel meie koolist pealkirjaga "Haapsalu Nikolai Koolis on tänavu esimises ja viimases klassis ainult poisid".


****

30.mai 2014 lisatud uus album:
-
145 aastat venekeelset haridust Haapsalus

*****

Toitlustamine

Toitlustamine 2015/2016 õpeaastal

 

Haapsalu Linnavalitsuse 13. august 2014 a määruse nr 9 Toitlustuskulude maksmise ja kasutamise kord Haapsalu linna üldhariduskoolides" alusel on alates 01.09.2014 koolilõuna õpilasele tasuta.

 Pikapäevarühma toitlustamisel on toidukorra maksumus õpilase kohta 1,48¤, millest vanema omaosalus on 0,74¤ päevas.Pikapäevarühma toidukorra omaosaluse tasumine toimub eelneval kuul kasutatud toidukordade eest, mille juures on arvestatud korrektselt teavitatud puudumistest. Vastavalt Haapsalu Linnavalitsuse määrusele õpilase puuduma jäämisest tuleb teatada kooli puuduma jäämise päeval enne kella 12  ja samuti puudumise lõppemisest kooli naasmise päevale eelneva päeva kella 12-ks; enne kl 12 puudumisest teatamise korral võetakse õpilane toidukorralt maha järgmisest päevast, peale kl 12 teatades ülejärgmisest päevast. Puudumiste üle peab arvestust kool.

Eelneva kuu pikapäeva toidukordade eest esitab toitlustaja ehk linnavalitsus arve e-kirja teel hiljemalt jooksva kuu 13. kuupäevaks. Arve tasumise tähtaeg on jooksva kuu 20. kuupäev. Juhul, kui arve ei ole tasutud tähtaegselt, väljastab linnavalitsus kordusarve koos meeldetuletusega 25.kuupäevaks. Maksekorraldusele märgitakse viitenumber ja selgitusse kantakse arve number, kooli nimi ja klass. Arve tasumata jätmisel jooksval kuul on toitlustajal õigus jätta õpilane toitlustamata alates arve esitamisele järgneva kuu 1. kuupäevast kuni võlgnevuste likvideerimiseni.


***


 MTÜ Nikolai Kool


1.märtsist rajati MTÜ Nikolai Kool registri koodiga 80303938 ja a/a on 10220112368015.
Ühingu eesmärgiks venekeelse hariduse ja kultuuri säilitamine ja edendamine Läänemaal.

Haapsalu Nikolai Kool - Kroonika leht