Õpituba jätkab

Õpituba jätkab

MTÜ Hoovõtukeskus jätkab õpiabi andmist kõikidele Läänemaa 4.-9. klassi õpilastele. Õpiabi pakutakse järgmistes ainetes: Inglise keel Füüsika Eesti keel Matemaatika Vene keel Geograafia Saksa keel Keemia   Õpiabirühma registreerimine toimub e-posti teel hoovotukeskus@gmail.com Toimumiskoht Karja 27b, Haapsalu Õpiabi on esialgu

Haapsalus alustatakse esimestesse klassidesse avalduste vastuvõtmist 13.märtsist 2017.

  Igale koolikohustuslikule õpilasele, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistri järgi on Haapsalu linn, tagatakse õppimisvõimalus Haapsalu linna koolis. Esimesse klassi õppima asuva lapse vanem esitab Haapsalu Linnavalitsusele vormikohase taotluse elektroonilisel vormil Haapsalu linna kodulehel või paberkandjal aadressil Posti 34 alates 13.märtsist