Haapsalu lipuväljaku avamine

Piiskop Tiit Salumäe õnnistas täna sisse Haapsalu Vabadussõja mälestussamba ümber ehitatud lipuväljaku, mis sai valmis riigi ja linnavalitsuse koostöös Eesti vabariigi 100. sünnipäevaks. Pühapäeva, 26. novembri pärastlõunal avati Haapsalu Lossiplatsil lipuväljak. Päev algas kontsertteenistusega Haapsalu toomkirikus, millele järgnes Lossiplatsil lipuväljaku

Haapsalus alustatakse esimestesse klassidesse avalduste vastuvõtmist 13.märtsist 2017.

  Igale koolikohustuslikule õpilasele, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistri järgi on Haapsalu linn, tagatakse õppimisvõimalus Haapsalu linna koolis. Esimesse klassi õppima asuva lapse vanem esitab Haapsalu Linnavalitsusele vormikohase taotluse elektroonilisel vormil Haapsalu linna kodulehel või paberkandjal aadressil Posti 34 alates 13.märtsist