My_Documents_pile_red

Püha Nikolai päev

Püha Nikolai päeva esitlus

E-kool

Lapsevanema konto e-kooli kasutajaks registreerimise juhend


Kooli dokumendid

HNK kodukord

HNK põhimäärus

HNK hindamise kord

HNK tugiõppesüsteem

HNK õppekava


Muud dokumendid

HNK Koolikohustuse täitmise kord

HNK kehalise kasvatuse tunnikord

 

Kooli astujale

Avaldus esimesse klassi vastuvõtmiseks

II – IX klassis õppima asuda soovijail esitada:

  • taotlus direktori nimele (täidetakse kohapeal). Vormi leiab siit
  • õpilase sünnitunnistuse koopia
  • väljavõte eelmise kooli õpilasraamatust
  • klassitunnistus
  • arstikaart
  • foto 3 x 4 cm

Avalduse (näidis) koolist puudumiste selgitamiseks (päevad, üksikud tunnid) ja avaldus (näidis) palvega lubada õpilasel puududa (päevad, üksikud tunnid) leiab siit

Avaldus koolist lahkumiseks