Analüüs ja ettepanekud eesti keele õppe tõhustamiseks põhikoolis

Tabel koolidest, kus eesti keel teise keelena eksamit sooritas põhikooli lõpus vähemalt 10 õpilast,

Oleme 2005. aastal hilise keelekümblusprogrammiga liitunud kool, kuid puhtalt selle programmi alusel ei tegutse.

Oleme oma tunniplaani kinnitanud juba 2003/2004. õppeaastast alates esimesest klassist eestikeelse inimeseõpetuse, tööõpetuse ja muusikatunnid. Nii aasta aastalt edasi.

Alates 2009/2010. õppeaastast lisandus loodusõpetus.