2017/2018. aasta koolivaheajad on järgmistel perioodidel:

Sügisvaheaeg 21.10.2017 – 29.10.2017
Jõuluvaheaeg 23.12.2017 – 07.01.2018
Talvevaheaeg 24.02.2018 – 04.03.2018
Kevadvaheaeg 21.04.2018 – 01.05.2018
Suvevaheaeg (v.a lõpuklassid) 13.06.2018 – 31.08.2018

 

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad:

3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 •  eesti keel/vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 24. mai 2018. a;
 •  matemaatika (kirjalik) – 29. mai 2018. a.

6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 • eesti keel/eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 16. mai 2018. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2018. a;
 • vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 30. mai 2018. a.

 

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 • eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2018. a;
 • eesti keel teise keelena (kirjalik) – 1. juuni 2018. a;
 • eesti keel teise keelena (suuline) – 1. juuni; 4 –5. juuni 2018. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 8. juuni 2018. a;
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles
 • võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2018. a;
 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13. –14. juuni 2018. a.