Kooli temperatuuri mõju õppetegevuse korraldamisele

Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kus õhutemperatuur on vähem kui 19C ja võimla õhutemperatuur on vähem kui 18C. Õppetegevuse korraldamisel arvestatakse välisõhu temperatuuri ja tuule kiiruse koosmõjust sõltuvat tuulekülma indeksit ning organismile tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri. Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:

  • 1) -20C ja madalam 1.-6. klassis;
  • 2) -25C ja madalam 7.-9. klassis.

Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse kojusaatmise võimaluseni erinevaid tegevusi. Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues:

  • 1) 1.-6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni -10C;
  • 2) 7.-12. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni -15C;
  • 3) mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.

Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Eesti meteoroloogia ja hüdroloogiainstituudi veebilehelavaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Terviseameti veebilehel avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel.

Tuule-külma indeks

EMHI – Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi poolt koostatud tuule- külma indeks näitab, kui tugev külmakraad tegelikult katmata nahale/ kehale toimib.

Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi poolt koostatud tuule- külma indeks