Toitlustamine 2017/2018 õppeaastal Haapsalu Linnavalitsuse 13. august 2014 a määruse nr.9 Toitlustuskulude maksmise ja kasutamise kord Haapsalu linna üldhariduskoolides” alusel on alates 01.09.2014 koolilõuna õpilasele tasuta.

Eelneva kuu pikapäeva toidukordade eest esitab toitlustaja ehk linnavalitsus arve e-kirja teel hiljemalt jooksva kuu 13. kuupäevaks. Arve tasumise tähtaeg on jooksva kuu 20. kuupäev.

Juhul, kui arve ei ole tasutud tähtaegselt, väljastab linnavalitsus kordusarve koos meeldetuletusega 5.kuupäevaks. Maksekorraldusele märgitakse viitenumber ja selgitusse kantakse arve number, kooli nimi ja klass.

Arve tasumata jätmisel jooksval kuul on toitlustajal õigus jätta õpilane toitlustamata alates arve esitamisele järgneva kuu 1. kuupäevast kuni võlgnevuste likvideerimiseni.

Vanemal on võimalus taotleda linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonnast toetust  pikapäevarühma toiduraha tasumiseks (info saamiseks pöörduda linnavalitsuse sotsiaal-ja tervishoiuosakonda tel 47 25 314,  47 25 336, 47 25 337) . Toidust loobumise  avaldused saab kooli kantseleist.

Pikapäevarühma toitlustamisel on toidukorra maksumus õpilase kohta 1,48 EUR, millest vanema omaosalus on 0,74 EUR-i päevas.

Pikapäevarühma toidukorra omaosaluse tasumine toimub eelneval kuul kasutatud toidukordade eest, mille juures on arvestatud korrektselt teavitatud puudumistest.

Vastavalt Haapsalu Linnavalitsuse määrusele õpilase puuduma jäämisest tuleb teatada kooli puuduma jäämise päeval enne kella 12  ja samuti puudumise lõppemisest kooli naasmise päevale eelneva päeva kella 12-ks; enne kl 12 puudumisest teatamise korral võetakse õpilane toidukorralt maha järgmisest päevast, peale kl 12 teatades ülejärgmisest päevast.

Puudumiste üle peab arvestust kool.

Õpilastele pakutakse hommikuputru. Hommikupuder on õpilastele tasuta. Vajalik eelnev registreerimine vastavalt koolis kehtestatud korrale.